Nederlands

Cantiga

Het koor staat heden onder de muzikale leiding van Tom Hoornaert. Dit 54 leden tellend koor werd in 1976 opgericht door de organist Luc Vandenabeele. In 1999 nam Tom Hoornaert het dirigeerstokje over.


Het koor kende een opmerkelijke groei en zingt voornamelijk meerstemmige liturgische muziek.

Als aanzingkoor tot bevordering van de “zingende kerk”, worden zij zeer geacht en geapprecieerd.


Naast het kerkelijk repertorium durven zij, onder de dynamische impuls van Tom, het ook aan om profane liederen naar voor te brengen en dit met evenveel succes.


Met de steun van zijn fantastisch bestuur, kan Tom steeds zijn muzikale dromen verwezenlijken.

De repetitie van CANTIGA is op woensdag van 20.00 tot 21.30 in de St.-Pieterskerk Tielt.


Cantando

Sinds september 2012 is Tom Hoornaert dirigent van het koor CANTANDO uit Oedelem.


De rode draad doorheen de koren van Tom Hoornaert is "vriendschap". Hard en degelijk werken, afgewisseld met een leuke noot: doet wonderen!!


Samen met een fantastisch bestuur en de gedreven koorleden, brengt het koor Cantando mooi afgewerkte literatuur.


De repetitie van Cantando is op donderdag van 20.00 tot 22.00 in de basisschool te Oedelem.


Mathea

In het voorjaar 2009 kwam onder impuls van Tom Hoornaert het voorstel om een nieuwe muziekvereniging op het getouw te zetten. Het verenigingsleven in Tielt, dat reeds een 200-tal verenigingen telt, kende echter nog geen specifieke musicalvereniging. Vandaar het idee om samen met een aantal muziekgezinde mensen die op cultuurgebied actief zijn, hieromtrent even te brainstormen.


Er werd een naam gezocht en gevonden: MATHEA. De naam is een samentrekking van “musical and theater”.


Zoals bij de andere verenigingen kan Tom beroep doen op 8 bekwame en gemotiveerde bestuursleden.